Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО,ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

гр.Бобошево,ул.”Иван Кепов”


НА ВНИМАНИЕТО 


НА:


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО


КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОШЕВО


КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАТИНО


КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАЖИЕВО


КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ


ГРАЖДАНИ

Г Р А Ф И КЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ  КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО

Дата:  20.10.2021 г. /сряда / от 14:00 часа.

Място: Малката зала на НЧ” Лоза -1870” гр. Бобошево 

 ГЕРГАНА ВИДЕЛОВА,  / П /

 ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОБОШЕВО,

Съгласно Решение № 002/28.11.2019 год. на ОбС - Бобошево

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.