Добре дошли в официалният сайт на община Бобошево
Община Бобошево

АРХИВ ПК ОбС 2011-2015публикувано на: 19 февруари 2012 г.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ на Общинския съвет - Бобошево, поименен състав, както следва:

 

       1. ПК по бюджет, местни данъци и такси, регионално развитие, инвестиции, евроинтеграция, еврофондове и бизнес среда, икономическа дейност и европейска политика -

Гергана Борисова Виделова - Председател

Крум Димитров Везенков 

Невена Методиева Грозданова

Лиляна Голубинова Плачийска

Стоил Михайлов Паргов

 

       2. ПК по устройство и развитие на територията, инфраструктура и общинска собственост -

Любчо Димитров Антов - Председател

Гергана Борисова Виделова

Невена Методиева Грозданова

Димитър Кирилов Сотиров

Николай Атанасов Вуковски

 

    3. ПК по образование, култура, здравеопазване, културно - историческо наследство и конфликт на интереси -

Лиляна Голубинова Плачийска - Председател

Любчо Димитров Антов

Димитър Кирилов Сотиров

Иван Борисов Маринов

Анелия Георгиева Дюлгерова -Ангелова

 

     4. ПК по обществен ред и сигурност, младежта, спорта и туризма -

Иван Борисов Маринов - Председател

Николай Атанасов Вуковски

Гергана Борисова Виделова

Стоил Михайлов Паргов

Любчо Димитров Антов

 

     5. ПК по местно  самоуправление и социални дейности -

Невена Методиева Грозданова - Председател

Крум Димитров Везенков 

Иван Борисов Маринов

Лиляна Голубинова Плачийска

Анелия Георгиева Дюлгерова-Ангелова

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.